Khai trương cơ sở mới, Cơm Tấm Tường Hân tặng coupon giảm giá 20% tổng hóa đơn